<track id="xbx3p"></track>
<noframes id="xbx3p">
<video id="xbx3p"><progress id="xbx3p"><nobr id="xbx3p"></nobr></progress></video>
<menuitem id="xbx3p"><track id="xbx3p"></track></menuitem>

<del id="xbx3p"></del>
<dfn id="xbx3p"></dfn>

    歡迎進入安徽駿實電氣有限公司!
    技術文章
    首頁 > 技術文章 > 補償導線規格型號選型

    補償導線規格型號選型

     發布時間:2017-11-22 點擊量:2738

    熱電偶補償導線的特性與熱電偶電纜幾乎一樣,但延長導線是限制在一定的溫
    度范圍內才能保證其測量的準確性的。在連接熱電偶與儀表時,延長導線在成本和
    機械性能上呈現出優越性。如果熱電偶是由普通的金屬構成,那么延長導線使用相
    同的導體材料。如果熱電偶使用比較貴重的金屬,那么延長導線則由完全不同的合
    金作為導體在特定的溫度下與之相匹配。這是由貴重金屬的高成本決定的,對于互
    聯性也是必要的。字母X是延長導線的標識。

    XC-N-14-SLE-25 
    XC-N-14-SLE-300M 
    XC-N-14-SLE-30M 
    XC-N-14-SLE-50 
    XC-N-14-SLE-500 
    XC-N-14-SLE-7.5M 
    XC-N-20-100 
    XC-N-20-1000 
    XC-N-20-150M 
    XC-N-20-200 
    XC-N-20-25 
    XC-N-20-300M 
    XC-N-20-30M 
    XC-N-20-50 
    XC-N-20-500 
    XC-N-20-7.5M 
    XC-N-20-SLE-100 
    XC-N-20-SLE-1000 
    XC-N-20-SLE-150M 
    XC-N-20-SLE-200 
    XC-N-20-SLE-25 
    XC-N-20-SLE-300M 
    XC-N-20-SLE-30M 
    XC-N-20-SLE-50 
    XC-N-20-SLE-500 
    XC-N-20-SLE-7.5M 
    XC-N-24-100 
    XC-N-24-1000 
    XC-N-24-150M 
    XC-N-24-200 
    XC-NI-14-SLE-150M 
    XC-NI-14-SLE-15M 
    XC-NI-14-SLE-300M 
    XC-NI-14-SLE-30M 
    XC-NI-14-SLE-60M 
    XC-NI-14-SLE-7.5M 
    XC-NI-20-150M 
    XC-NI-20-15M 
    XC-NI-20-300M 
    XC-NI-20-30M 
    XC-NI-20-60M 
    XC-NI-20-7.5M 
    XC-NI-20-SLE-150M 
    XC-NI-20-SLE-15M 
    XC-NI-20-SLE-300M 
    XC-NI-20-SLE-30M 
    XC-NI-20-SLE-60M 
    XC-NI-20-SLE-7.5M 
    XC-NI-24-150M 
    XC-NI-24-15M 
    XC-N-24-25 
    XC-N-24-300M 
    XC-N-24-30M 
    XC-N-24-50 
    XC-N-24-500 
    XC-N-24-7.5M 
    XC-N-24-SLE-100 
    XC-N-24-SLE-1000 
    XC-N-24-SLE-150M 
    XC-N-24-SLE-200 
    XC-N-24-SLE-25 
    XC-N-24-SLE-300M 
    XC-NI-24-300M 
    XC-NI-24-30M 
    XC-NI-24-60M 
    XC-NI-24-7.5M 
    XC-NI-24-SLE-150M 
    XC-NI-24-SLE-15M 
    XC-NI-24-SLE-300M 
    XC-NI-24-SLE-30M 
    XC-NI-24-SLE-60M 
    XC-NI-24-SLE-7.5M 
    XC-N-24-SLE-30M 
    XC-N-24-SLE-50 
    XC-N-24-SLE-500 
    XC-N-24-SLE-7.5M 
    XC-NI-14-150M 
    XC-NI-14-15M 
    XC-NI-14-300M 
    XC-NI-14-30M 
    XC-NI-14-60M 
    XC-NI-14-7.5MXC-N-14-100 
    XC-N-14-1000 
    XC-N-14-150M 
    XC-N-14-200 
    XC-N-14-25 
    XC-N-14-300M 
    XC-N-14-30M 
    XC-N-14-50 
    XC-N-14-500 
    XC-N-14-7.5M 
    XC-N-14-SLE-100 
    XC-N-14-SLE-1000 
    XC-N-14-SLE-150M 
    XC-N-14-SLE-200 
    補償導線雖使用完全不同的合金但在更有限的溫度范圍內(通常200°C)會呈
    現相同的熱電性能。補償導線與熱電偶材料連接處的溫度要嚴格控制在可以承受的
    溫度范圍內。補償導線已成為現場安裝中較為便捷的布線方式。字母C是延長導線
    的標識。

    Standards
    Type Plus-Pol Minus-Pol Code
    (+) (–)
    Art of thermocouple elements Materials of compensating cables
    Plus-Pol Minus-Pol
    (+) (–)
    DIN 43710 U Cu CuNi UX Cu CuNiL Fe CuNi LX Fe CuNi
    T Cu CuNi TX Cu CuNiE NiCr CuNi EX NiCr CuNi
    J Fe CuNi JX Fe CuNi
    DIN IEC 584 K NiCr Ni KX NiCr
    K NiCr Ni KC 1 Fe CuNi
    K NiCr Ni KC 2 Cu CuNi
    R/S Pt 13/10 Rh Pt RC A/SC A Cu
    R/S Pt 13/10 Rh Pt RC B/SC B Cu
    Ni
    CuNi
    CuNi
    T Cu CuNi TX Cu CuNiE NiCr CuNi EX NiCr CuNi
    J Fe CuNi JX Fe CuNi
    NF K NiCr Ni KX NiCr Ni
    K NiCr Ni VC Cu CuNi
    K NiCr Ni WC Fe CuNi
    R/S Pt 13/10 Rh Pt RC/SC Cu
    B Pt 30 Rh Pt 6 Rh BC Cu-Leg.
    CuNi
    Cu
    T Cu CuNi TX Cu CuNiE NiCr CuNi EX NiCr CuNi
    ANSI J Fe CuNi JX Fe CuNi
    K NiCr Ni KX NiCr Ni
    R/S Pt 13/10 Rh Pt RX/SX Cu
    B Pt 30 Rh Pt 6 Rh BX Cu
    CuNi
    Cu


     

    5544444